Już 11 listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości! Z tej okazji ogłaszamy konkurs plastyczny pn. „Podążaj śladami historii”, skierowany do uczniów klas VI, VII i VIII wszystkich szkół
z terenu Gminy i Miasta Sianów. Jest to idealna szansa na uczczenie tego wyjątkowego i przełomowego wydarzenia w historii naszego kraju, a także na rozbudzenie pasji do historii i poznawania dziejów Polski.

Prace konkursowe wraz z dokumentami zgłoszeniowymi należy składać osobiście w sekretariatach sześciu szkół podstawowych lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie (Referat Rozwoju, pokój nr 7 lub 13) do 30 listopada 2021. Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody! Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych oraz dyplomów planowane jest w grudniu 2021 r., w trakcie wernisażu prac konkursowych w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie (jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).

Konkurs został objęty patronatem honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.

Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w konkursie dostępne są do pobrania na samym dole a także
w sekretariatach:

* Szkoły Podstawowej nr 1 im. Harcmistrza Janka Bytnara w Sianowie,
* Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie,
* Szkoły Podstawowej  im. Ewy Larysy Krause w Dąbrowie,
* Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej,
* Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Iwięcinie oraz
* Szkoły Podstawowej w Szczeglinie

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia, realizator zadania publicznego pn. „Podążaj śladami historii” – dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.