Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Magazyn Powstania 18-44-56” zrealizowanej w ramach projektu
pn. „Podążaj  śladem historii!”, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.